Vrijwilligersbeleid Van der Holst Coaching

Voor de projecten van Van der Holst Coaching is de betrokkenheid en inzet van vrijwilligers van groot belang. Omdat we uitgaan van initiatieven van inwoners zelf, kunnen onze projecten niet eens zonder vrijwilligers. Dat zou namelijk betekenen dat wij de regie overnemen en dat is nou net wat we niet doen. Inwoners zelf blijven aan zet, alleen dan kunnen projecten lange tijd het verschil maken in wijken, buurten en dorpen. Omdat vrijwilligers zo’n belangrijke rol spelen, heeft Van der Holst Coaching vrijwilligersbeleid om te zorgen dat vrijwilligers met plezier hun werk kunnen doen. Hieronder vindt u de aandachtspunten met bijbehorende acties.

Werven

Vacatures moeten duidelijk worden omschreven, zodat vrijwilligers concreet weten wat van ze verwacht wordt en wat Van der Holst Coaching hen te bieden heeft. Van der Holst Coaching profileert zich als ‘vrijwilligers vriendelijk’, met leuke vrijwilligersklussen en mogelijkheden voor vrijwilligers om werkervaring op te doen en zich te ontwikkelen. Actie:​ Vrijwilligersbeleid als taak onderbrengen bij een medewerker en jaarlijks ontwikkelen en uitvoeren van een PR­ en wervingsprogramma.

Kennismaken

Het is van belang dat taken aansluiten bij de interesses en ambities van vrijwilligers. Daarnaast moet Van der Holst Coaching zich overtuigen van de geschiktheid. De tijd nemen om potentiële vrijwilligers te leren kennen voorkomt teleurstellingen. Actie:​ Met iedere vrijwilliger wordt een kennismaking en een plaatsingsgesprek gevoerd.

Welkom voelen

De introductie is belangrijk. Voor vrijwilligers is de werkplek nieuw. Gebruiken die voor anderen de normaalste zaak van de wereld zijn, kunnen voor vrijwilligers ongemakkelijke situaties met zich meebrengen. Actie:​ Bij de start wordt het team waarin een vrijwilliger gaat werken, voorbereid op de komst van de vrijwilliger.

Deskundig zijn

Vrijwilligers nemen kennis en ervaring mee waar Van der Holst Coaching van kan profiteren. Het is van belang deze inbreng als deskundig te erkennen en vrijwilligers daarin vertrouwen en ruimte te geven. Actie:​ Met iedere vrijwilliger wordt een taakomschrijving op maat gemaakt.

Erbij horen

Voor vrijwilligers is het belangrijk dat ze het gevoel hebben onderdeel te zijn van Van der Holst Coaching. Daarvoor zijn twee dingen belangrijk: informatie en ondersteuning. Actie:​ Vrijwilligers ontvangen de nieuwsbrief en hebben een contactpersoon waar ze terecht kunnen met vragen en problemen.

Ertoe doen

Iedere vrijwilliger functioneert op eigen niveau en elke bijdrage is van belang. In de waardering van vrijwilligers wordt, m.u.v. het aantal gewerkte uren, geen onderscheid gemaakt. Actie:​ Uitdragen dat het vrijwilligersbeleid van toepassing is op alle vrijwilligers.

Inspraak hebben

Vrijwilligers doen werkervaring op en kunnen ideeën en tips hebben voor Van der Holst Coaching. Het is belangrijk daar ruimte voor te bieden. Actie:​ Regelmatig evalueren met vrijwilligers en minimaal twee keer per jaar een gezamenlijk overleg met vrijwilligers.

Veilig voelen

Waar mensen samenwerken kunnen conflicten ontstaan of kan sprake zijn van ongewenst gedrag. Vrijwilligers moeten zich met zorgen en klachten bij iemand kunnen melden. Actie:​ Een vertrouwenspersoon voor vrijwilligers benoemen.

Gewaardeerd worden

Waardering voor vrijwilligers is van groot belang. Als Van der Holst Coaching rekent op de inzet van vrijwilligers, is een royale waarderingsregeling op z’n plaats. Actie:​ Vrijwilligers ontvangen jaarlijks een presentje en worden getrakteerd op etentje of een feestavond.