Kwetsbare jeugd Lemmer

Het project Kwetsbare jeugd Lemmer had als doel extra in te zetten op verminderen van drugsgebruik en verhogen van weerbaarheid van jongeren in Lemmer en omgeving. In dit project werkten samen het Sociaal Wijkteam Jeugd & Gezin van De Fryske Marren, het Zuyderzee Lyceum in Lemmer, GGD Fryslân en Verslavingszorg Noord Nederland. De gemeente De Fryske Marren heeft ons gevraagd het project te leiden. Voor de coördinatie werkten we samen met Titia Terpstra. Titia is eigenaar van Paadwiis, een bureau voor studiekeuze, loopbaanadvies en talentontwikkeling.

Zoals bij al onze projecten, hadden ervaringsdeskundigen een prominente rol. Zo hebben jonge drugsgebruikers aangegeven de aansluiting thuis te hebben gemist en activiteiten voor ouders belangrijk te vinden. Ouders adviseren geen algemene informatiebijeenkomsten te organiseren, maar activiteiten in de eigen vertrouwde omgeving op te zetten. De ervaringen van jongeren en ouders uit Lemmer zelf moeten vooral aan bod komen. Activiteiten moeten volgens hen niet zozeer gaan over risico’s, maar meer over de voordelen van een gezonde leefstijl.

Samen met ervaringsdeskundigen hebben we een programma samengesteld met onder anderen de volgende activiteiten:

  1. Coaching voor jongeren en ouders
  2. Promotietour gezonde leefstijl
  3. Webinars voor ouders
  4. Verhalen uit de klas aan ouders gepresenteerd
  5. Publiekscampagne ‘Ouders praten over drugs’
  6. Programma ‘Over de Streep’
  7. Schoolapp Zuyderzee Lyceum