JOP Oké

JOP Oké is een keurmerk voor jongerenontmoetingsplaatsen (JOP) in de openbare ruimte. Het is een symbool dat laat zien dat een JOP door jongeren is gekozen in overleg met omwonenden en buurt- of dorpsbelang en dat afspraken zijn gemaakt over het gebruik.

In veel kleine dorpen staat het voorzieningenniveau onder druk of voldoen algemene voorzieningen niet aan de wensen van de jeugd. Jongeren maken gebruik van informele plekken in de openbare ruimte. Dat kunnen bijvoorbeeld bankjes zijn ergens in het dorp, een bushalte of een sportterrein. Vaak zijn over het gebruik geen afspraken gemaakt en zijn klachten over troep, lawaai en vandalisme aan de orde van de dag.

Het keurmerk JOP Oké biedt een oplossing. Uitgangspunt is dat jongeren recht hebben op een JOP in eigen dorp, maar dit met buurt- of dorpsbelang moeten gaan organiseren. Dat betekent plannen maken, overleg voeren en verantwoordelijkheid nemen.

Met het keurmerk, zichtbaar door bijvoorbeeld een bordje, wordt aangegeven dat met de JOP aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. De JOP is in overleg gekozen.
  2. Er zijn afspraken gemaakt met omwonenden.
  3. Er is een ‘JOP-bestuur’, dat contact onderhoudt met de buurt.
  4. De groep wordt begeleid door het jongerenwerk.
  5. Er is een contactpersoon voor vragen en problemen.