Jongerenwerk op school

Jongerenwerk en school vullen elkaar uitstekend aan. Voor school biedt ons jongerenwerk extra ondersteuning voor leerlingen waar zorgen over zijn en leerlingen die een extra steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. School biedt jongerenwerk een grote achterban zonder te hoeven werven.

Eén van de methodieken van ons jongerenwerk is jongerencoaching. Jongerencoaching is laagdrempelige ondersteuning voor jongeren met als doel voorkomen van (zwaardere) hulpverlening. Wij omschrijven jongerencoaching als ‘met jongeren meedenken over de zorgen van alledag om te voorkomen dat kleine moeilijkheden grote problemen worden’. Jongerencoaching is tevens actief in de vrije tijd van jongeren en werkt daarmee ook buiten schooltijden aanvullend op de ondersteuning van school.

Jongerenwerk op school biedt meer mogelijkheden. Zo kunnen jongerenwerk en school samen projecten opzetten in het kader van actief burgerschap. Ook pakt jongerenwerk projecten op voor ouderparticipatie.

Met het Zuyderzee College in Lemmer hebben we in 2015 een pilot jongerenwerk op school uitgevoerd. Doel van de pilot was de samenwerking tussen school en jongerenwerk concreet handen en voeten te geven. Dit heeft geleid tot de volgende taakomschrijving voor jongerenwerk op school:

  1. Contact met leerlingen, gezelligheid en signaleren van zorgen en ideeën.
  2. Mobiliseren van goodwill.
  3. Opzetten van projecten in het kader van actief burgerschap.
  4. Coachen van (zorg)leerlingen, ook in de vrije tijd.
  5. Opzetten van projecten met ouders rond het thema opvoeden.