Jongerenwerk met ouders

Ouders geven aan behoefte te hebben aan ondersteuning die beter aansluit op hun vraag. De belangstelling voor ‘standaard programma’s’ neemt af, ouders zijn op zoek naar maatwerk, op basis van persoonlijke vragen. Een mooi voorbeeld is de werkgroep die ouders hebben gevormd naar aanleiding van de film van jongeren over drugs in de gemeente De Fryske Marren.

Met een werkgroep ouders in Balk hebben we een vervolgprogramma samengesteld dat ouders helpt om thuis het gesprek over drugs op een prettige manier te kunnen voeren. Het programma bestond uit drie workshops: een workshop Drugs, een workshop Puberbrein en een workshop Praten met pubers. Met de werkgroep hebben we deelnemers geworven. Door het brede draagvlak waren alle workshops vol.