Jonge mantelzorgers Groningen

Jonge mantelzorgers groeien op onder bijzondere omstandigheden. Vaak gaat veel aandacht en tijd naar een ziek of verslaafd gezinslid. Jonge mantelzorgers hebben in veel gevallen te maken met zorgen en onzekerheden die niet bij de leeftijd horen. Bovendien wordt er op jonge mantelzorgers voor zorg en huishoudelijk werk meestal een groter beroep gedaan dan bij leeftijdsgenoten.

Jonge mantelzorgers zijn in veel gevallen echter ook puber. Volop in ontwikkeling, gevoelig voor wat anderen van hen vinden, egocentrisch en kwetsbaar. Ze ervaren taken thuis vaak als ‘lastig’ en kunnen daar schuldgevoelens over ontwikkelen. Bovendien zijn ze geneigd zich groter voor te doen en zaken van thuis, vaak uit schaamte, stil te houden voor vrienden. Daarom hebben mantelzorgers als ze jong zijn een grotere kans op stress en overbelasting. Gevoelens van onbehagen, eenzaamheid en depressie liggen op de loer en vormen een risico voor hun ontwikkeling. Vaak is een ander nodig om de bijzondere omstandigheden te herkennen en de juiste ondersteuning op gang te brengen.

Daarom hebben we met een aantal welzijnsinstellingen in de provincie Groningen, Humanitas en de ondersteuningsorganisatie CMO Stamm een werkconferentie georganiseerd voor professionals in onderwijs, zorg, welzijn en beleidsmedewerkers en bestuurders van gemeenten. Aan de hand van portretten van jonge mantelzorgers hebben we de ondersteuningsbehoefte van hen in beeld gebracht. In workshops gingen de deelnemers vervolgens aan de slag met de vraag hoe zij in hun eigen werkpraktijk het verschil kunnen maken voor jonge mantelzorgers.

Ons beleidsvoorstel ‘jonge mantelzorgers’ vormde de basis voor de werkconferentie.