Jong in De Friese Meren

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van de fusiegemeente De Friese Meren in 2013 hebben we het project ‘Jong in De Friese Meren uitgevoerd’. In aanloop naar de verkiezingen zijn de jeugd en de politiek met elkaar in contact gebracht om ideeën uit te wisselen en te debatteren. Het resultaat van het project was een jeugdagenda De Friese Meren 2014-2017 met daarop de belangrijkste aandachtspunten voor het jeugdbeleid voor de komende jaren.

Wat hebben we gedaan?

Verkiezingsraad De Friese Meren

Vanaf zes weken voor de verkiezingen was een verkiezingsraad actief bestaande uit zeven jongeren in de leeftijd van 14 – 23 jaar. De raad heeft via social media andere jongeren benaderd om te horen welke aandachtspunten de komende jaren op de politieke agenda moeten staan.

‘Jong in De Friese Meren’ website: podium voor de lokale politiek

In diezelfde periode hadden we een website ‘in de lucht’ waarop de politiek zich kon profileren. Iedere partij die aan de gemeenteraadsverkiezingen meedeed had een eigen die naar eigen inzicht kon worden ingevuld. Het project bood de politiek daarmee een extra podium om zich te presenteren aan een breed publiek.

Ideeën uitwisselen en debatteren

Naast de communicatie online stonden vijf debatten op het programma: vier voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs op de scholen in Joure, Lemmer en Balk en één finale-debat. De debatten zijn voorbereid via lessen die we op de scholen hebben verzorgd.

Schaduwverkiezingen

Op de scholen voor voortgezet onderwijs zijn voor leerlingen in de bovenbouw schaduwverkiezingen georganiseerd.