Meldpunt overlast Balk

 
Home
 
 
 
 

 

   
  Meldpunt overlast Balk
   
  Het meldpunt overlast Balk van Plaatselijk belang is bedoeld voor het doorgeven van overlast in en om het dorp. Dat kan bijvoorbeeld gaan om verkeersonveiligheid, vernielingen, lawaai of rondhangende groepen (jongeren). Melden kan alleen als het probleem een dorpsaangelegenheid is. Voor privézaken kunt u hier niet terecht. Alleen volledig ingevulde formulieren worden behandeld. Anoniem melden is niet mogelijk. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Vragen kunt u stellen via info@balkvooruit.nl.
   
  Uw/jouw naam:

 

   
  E-mailadres en/of telefoonnummer:
 
   
  Om wat voor melding gaat het, wat is het tijdstip en de locatie?
 
   
  Beschrijving van de overlast:

 

   
  Is er al geprobeerd om de situatie te verbeteren, zo ja wat?
 
   
  Wat moet er (meer) gebeuren en door wie?
 
   
 
 
 
 

© Plaatselijk belang Balk Vooruit